TPM (Total Productive Maintenance)
Totálne produktívna údržba, totálne produktívny management
Procesný audit údržby
V procesnom audite údržby hodnotíme ako sa údržba integruje do výrobného procesu
Performance management
V slovenskom preklade je to kultúra orientovaná na výkon
Konzultácia, koučing, vzdelávanie
Ponúkame vzdelávanie priamo u vás, čím sa prispôsobíme na mieru vašim požiadavkám
Informačné systémy pre údržbu a výrobu
Ak chcete niečo riadiť, musíte to vedieť merať