Profil

GD PROJECT aplikáciou svojich produktov (TPM, audit údržby, performance management) posunul a stále posúva spoločnosti v rámci Slovenskej a Českej republiky dopredu, pre ich lepšie postavenie v ich konkurenčnom prostredí.

Našou konkurenčnou výhodou je spájanie dobrej teórie s najlepšou praxou.

Zakladateľom GD PROJECT je Ing. Gabriel Dravecký,PhD. ktorý má za sebou profesijnú manažérsku cestu v oblasti modelovania a manažovania moderného spôsobu údržby zhodnotenú o spoluprácu s technickými univerzitami zaoberajúcich sa údržbou ako aj so Slovenskou spoločnosťou údržby, ktorá je členom európskych spoločností pre údržbu.

Pre trvalé zvyšovanie vysokej kvality produkcie a vylepšenie konkurencieschopnosti zavádzame zdokonaľovacie manažérske systémy pre efektívne riadenie podnikov. Najprofilovejšími produktami sú totálne produktívna údržba (TPM), audit údržby v zmysle európskych noriem pre údržbu a performance management.

V roku 2006 sa Ing. Gabriel Dravecký,PhD. stal v rámci Slovenskej spoločnosti údržby „Údržbár roka 2005“ a v roku 2012 mu Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností udelil ocenenie „Strieborná medaila ZSVTS“.
Ako aktívny člen Slovenskej spoločnosti údržby v spolupráci s odborníkmi údržby na Slovensku zároveň podporujeme rozvoj a smerovanie Slovenskej spoločnosti údržby pre všestranné vedomie slovenskej údržbárskej obce.

Pre váš úspech spájame dobrú teóriu s najlepšou praxou.

Po nezávislom audite zistili, že majú priestor na výrazné zlepšenia
Problematika údržby nie je len otázkou peňazí (rozhovor uverejnený v časopise AT&P journal)
Praktické skúsenosti pri zvyšovaní efektívnosti výrobných zariadení spoločnosti Hella
Výkonnostný audit údržby má okamžité aj dlhodobé prínosy (rozhovor uverejnený v časopise AT&P journal)
Reaktívnu údržbu nahradila preventívna a prediktívna údržba