Zodpovední manažéri za údržbu a výrobu často stoja pred problémom hodnotenia efektívnosti výroby, či údržby. Často ich k tomu núti samostatný prehľad, ale aj konkurencieschopnosť , zavádzanie systémov manažérstva kvality a podobne.

Ak chceme niečo riadiť, musíme to vedieť merať. Niekedy na to postačujú excelovské tabuľky. Práve spoločnosti, ktoré vyvíjajú a ponúkajú informačné systémy, často rozmýšľajú aj za vás a všetky potrebné údaje vám vedia zhromaždiť tak, aby ste mali dôležité údaje pre rozhodovanie. Sú to napríklad údaje o celkovej efektivite prevádzky(OEE-CEZ), stredná doba porúch, pohotovosť strojov, reakčná doba údržby, sledovanie nákladov na údržbu a výrobu, paretové analýzy a podobne.

Pred samotným výberom o informačného systému je potrebné uskutočniť dokonalú analýzu. Často krát závisí od toho, aký je informačný pre ekonomické oblasti a či je možné medzi nimi uskutočniť interface a podobne.
Práve  pri tomto rozhodnutí a pri výbere informačných systémov vám ponúkame uskutočniť nezávislú analýzu a odporučiť informačný systém k vašej spokojnosti.

Práve na základe praktických skúseností s ich využívaním, spoločnosti, ktoré sa na nás obrátili oceňujú naše poznatky s nimi a často krát sa rozhodnú podľa nášho odporúčania .

Príklad použitia Performance analysera v spoločnosti Hella Slovakia Signal-Lighting, s.r.o. Bánovce nad Bebravou

       Grafické vyjadrenie sledovania celkovej efektívnosti zariadenia „OEE – CEZ“ pomocou systému Performance analyser

Príklad použitia systému ANDON v spoločnosti Hella Slovakia Signal-Lighting, s.r.o. Bánovce nad Bebravou – prínos cca 7% v efektívnosti
a presnom určení oblastí , ktoré spôsobujú najväčšie straty.