Lockout & Tagout

V spolupráci s Prof. Ing. Hanou Pačaiovou, PhD. implementujeme systém Lockout & Tagout do priemyselných výrobných spoločností vrátane inštrukcií, smerníc…

TPM Award

Ako jediná organizácia na Slovensku umožňujeme získať medzinárodný certifikát TPM Award udelený International TPM Institute.

Konzultácia, koučing, vzdelávanie

V rámci implementácie všetkých projektov: Totálne produktívnej údržby Auditu údržby Performamce mangement Informačné systémy pre údržbu a výrobu ponúkame konzultácie…

Performance Management

Performance management  je v slovenskom preklade kultúra orientovaná na výkon. Je to úspešný  manažérsky systém ako namotivovať zamestnanca, aby sa na…

Audit údržby

V spolupráci so Slovenskou spoločnosťou údržby vykonávame výkonnostné audity údržby (VAU)  Trendy v riadení údržby vyžadujú neustály nárast vedomostí a manažérskych zručností pre zabezpečenie…

Projekty

TPM (Total Productive Maintenance)Totálne produktívna údržba, totálne produktívny management Procesný audit údržbyV procesnom audite údržby hodnotíme ako sa údržba integruje do…