Performance management  je v slovenskom preklade kultúra orientovaná na výkon. Je to úspešný  manažérsky systém ako namotivovať zamestnanca, aby sa na svoj proces, v ktorom je zapojený, pozeral očami majiteľa spoločnosti.  Hlavnými podmienkami pre úspešnosť  tohto systému je poznanie stratégie a cieľov  spoločnosti a aby tento systém pochopil a správal sa podľa neho aj vrcholový manažment a pochopil súvislosť medzi  firemnými, tímovými a individuálnymi cieľmi. Ak to tak nie je, je budovanie systému  veľkou stratou času a otravou pre zamestnancov. Ak však to akceptuje aj vrcholový manažment, a ide príkladom,  výkon a konkurencieschopnosť spoločnosti ide rýchlo dopredu a nositelia hodnoty a rastu celého podniku sa stávajú sami zamestnanci podniku spolu s manažmentom.

Zavedenie performance managementu trénujeme a zavádzame s veľkou radosťou, pretože máme na vlastnej skúsenosti overené,  že je to výborný overený manažérsky systém  úspešných spoločností vo svete. Budeme radi, ak nás v tomto smere oslovíte.

     Klaď zmenu kultúry pred zmenou štruktúry

     Kultúra – očakávaný spôsob správania sa ľudí