V spolupráci s Prof. Ing. Hanou Pačaiovou, PhD. implementujeme systém Lockout & Tagout do priemyselných výrobných spoločností vrátane inštrukcií, smerníc a bezpečnostných prvkov.